ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561
by Admin User - Thursday, 14 June 2018, 2:31 PM
 

ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 
Picture of Admin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)
by Admin User - Sunday, 1 April 2018, 11:15 AM
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 
Picture of Admin User
ประกาศระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เรื่อง การเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560
by Admin User - Sunday, 1 April 2018, 11:11 AM
 

  ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป