ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ประกาศระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เรื่อง การเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2560
by Admin User - Wednesday, 7 June 2017, 9:13 AM
 

  ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป