ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ประกาศระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เรื่อง การเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560
by Admin User - Monday, 6 November 2017, 10:26 AM
 

  ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป