ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โดย Admin User - Friday, 16 November 2018, 2:02PM
 

ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 
รูปภาพของAdmin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โดย Admin User - Thursday, 14 June 2018, 2:31PM
 

ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 
รูปภาพของAdmin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)
โดย Admin User - Sunday, 1 April 2018, 11:15AM
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป