ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2018, 2:31PM
 

ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 
รูปภาพของAdmin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)
โดย Admin User - อาทิตย์, 1 เมษายน 2018, 11:15AM
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 
รูปภาพของAdmin User
ประกาศระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เรื่อง การเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โดย Admin User - อาทิตย์, 1 เมษายน 2018, 11:11AM
 

  ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป