แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

อาจารย์และนักศึกษาสามารถตั้งกระทู้สอบถามปัญหาในการใช้งานระบบ และข้อเสนอแนะผ่านกระทู้นี้ได้เลยครับ โดยคลิกปุ่ม "ตั้งกระทู้"  หรือ "ADD A NEW DISCUSSION TOPIC"


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ต้องการลบรหัสผ่านของรายวิชาที่ตั้งไว้แล้ว รูปภาพของวาสนา ณ.สุโหลง วาสนา ณ.สุโหลง 1 Admin User
Mon, 14Jan 2019, 9:34 AM
ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ รูปภาพของนิจจารีย์ญา ศิริศรีโร นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร 0 นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
Tue, 8Jan 2019, 10:14 AM
ไม่มีรายวิชาที่สอนในระบบ รูปภาพของธิดาภัทร อนุชาญ ธิดาภัทร อนุชาญ 1 Admin User
Mon, 26Nov 2018, 4:30 PM
เพิ่มรายวิชาไม่ได้ รูปภาพของสุวิสา ไชยสุวรรณ สุวิสา ไชยสุวรรณ 1 Admin User
Wed, 21Nov 2018, 10:37 AM
เพิ่มรายวิชาไม่ได้ รูปภาพของธเนศ สินธุ์ประจิม ธเนศ สินธุ์ประจิม 1 Admin User
Fri, 16Nov 2018, 9:49 AM
กดออกจากกลุ่มรายวิชา รูปภาพของชนิษฐา ใสชื่น ชนิษฐา ใสชื่น 5 อานนท์ หลงหัน
Thu, 13Sep 2018, 9:04 AM
ตรวจงาน นศ.ได้แล้วค่ะ รูปภาพของรัตนา พัฒโน รัตนา พัฒโน 0 รัตนา พัฒโน
Fri, 7Sep 2018, 10:09 AM
ตรวจงาน นศ.ในระบบ LMS ไม่ได้ค่ะ รูปภาพของรัตนา พัฒโน รัตนา พัฒโน 0 รัตนา พัฒโน
Thu, 6Sep 2018, 2:40 PM
กดออกจากกลุ่มรายวิชา รูปภาพของชนิษฐา ใสชื่น ชนิษฐา ใสชื่น 0 ชนิษฐา ใสชื่น
Thu, 6Sep 2018, 2:16 PM
การเปิดใช้งานระบบ รูปภาพของธิดาภัทร อนุชาญ ธิดาภัทร อนุชาญ 0 ธิดาภัทร อนุชาญ
Thu, 2Aug 2018, 10:04 AM
ขอเพิ่มรายวิชา รูปภาพของธิดาภัทร อนุชาญ ธิดาภัทร อนุชาญ 0 ธิดาภัทร อนุชาญ
Thu, 19Jul 2018, 3:26 PM
แก้ไขประวัติส่วนตัวไม่ได้ รูปภาพของจตุพร อภิโชติภูดินันท์ จตุพร อภิโชติภูดินันท์ 1 Admin User
Wed, 28Feb 2018, 9:03 AM
ไม่สามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลและกิจกรรมได้ รูปภาพของรัตนา พัฒโน รัตนา พัฒโน 1 Admin User
Mon, 19Feb 2018, 4:06 PM
ขอเข้าทดสอบสมรรถนะ ปี 60 รูปภาพของชุติมณฑน์ อึ้งวานิชกร ชุติมณฑน์ อึ้งวานิชกร 1 Admin User
Thu, 8Feb 2018, 9:20 AM
ขอเปิดใช้งานระบบ รูปภาพของกัญฐณา สุขแก้ว กัญฐณา สุขแก้ว 1 Admin User
Thu, 7Dec 2017, 10:30 AM
ระบบบอกว่ายังไม่เปิดใช้งาน รูปภาพของชลัช สัตยารักษ์ ชลัช สัตยารักษ์ 1 Admin User
Mon, 13Nov 2017, 9:12 AM
ลบอาจารย์ประจำวิชาออกจากสมาชิกแก้ให้เหมือนเดิมอย่างไรค่ะ รูปภาพของนศพร ธรรมโชติ นศพร ธรรมโชติ 1 Admin User
Mon, 24Jul 2017, 10:39 AM
ดูคู่มือการใช้งานไม่ได้ รูปภาพของนศพร ธรรมโชติ นศพร ธรรมโชติ 2 นศพร ธรรมโชติ
Sat, 22Jul 2017, 9:54 AM
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้ได้หรือไม รูปภาพของเพ็ญพโยม สงพะโยม เพ็ญพโยม สงพะโยม 1 Admin User
Thu, 6Apr 2017, 5:38 PM
ลบวิชาที่ไม่ได้สอบ รูปภาพของพิเชฐ สุวรรณโณ พิเชฐ สุวรรณโณ 1 Admin User
Wed, 1Feb 2017, 9:26 AM
วิธีเรียงลำดับจากรหัส น.ศ. ในหน้าส่งการบ้าน รูปภาพของสฤษดิ์ ปานจันทร์ สฤษดิ์ ปานจันทร์ 3 สฤษดิ์ ปานจันทร์
Wed, 28Dec 2016, 1:10 PM
การกลับไปสู่โหมดการแก้ไขสำหรับอาจารย์ รูปภาพของธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ 1 Admin User
Tue, 11Oct 2016, 8:53 AM