แจ้งสิทธในการเพิ่มรายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอนร่วมและอาจารย์จ้างสอน

หากอาจารย์ผู้สอนร่วม หรืออาจารย์จ้างสอนต้องการสร้างรายวิชา อาจารย์สามารถคลิกปุ่ม "ตั้งกระทู้" หรือ "ADD A NEW DISCUSSION TOPIC" เพื่อแจ้งขอสิทธในการสร้างรายวิชา โดยมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้

ชื่อ -นามสกุล พร้อมระบุว่า แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชากระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ขอแจ้งสิทธิเพิ่มรายวิชาสอน รูปภาพของปวีณ์กร สุรบรรณ์ ปวีณ์กร สุรบรรณ์ 1 Admin User
ศ., 22ธ.ค. 2017, 10:26 AM
ขอแจ้งสิทธิรายวิชาสอนร่วมคับ รูปภาพของทักษกร พรบุญญานนท์ ทักษกร พรบุญญานนท์ 3 Admin User
อ., 19ธ.ค. 2017, 9:29 AM
ขอเพิ่มรายวิชา รูปภาพของชาญณรงค์ พงค์รักธรรม ชาญณรงค์ พงค์รักธรรม 1 Admin User
จ., 21ส.ค. 2017, 9:26 AM
แจ้งสิทธิเพิ่มรายวิชา รูปภาพของธีรพงษ์ เหล็มขุน ธีรพงษ์ เหล็มขุน 1 Admin User
จ., 5มิ.ย. 2017, 8:52 AM
ขอเพิ่มรายวิชา รูปภาพของคณโฑ ปานทองคำ คณโฑ ปานทองคำ 1 Admin User
จ., 20มี.ค. 2017, 9:26 AM
ขอเพิ่มรายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอน รูปภาพของปุณยทรรศน์ คงแก้ว ปุณยทรรศน์ คงแก้ว 1 Admin User
อ., 17ม.ค. 2017, 10:11 AM
แจ้งเพิ่มรายวิชา รูปภาพของหทัย แก้วกรณ์ หทัย แก้วกรณ์ 1 อานนท์ หลงหัน
ศ., 13ม.ค. 2017, 9:26 AM