ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2563
by Admin User - Tuesday, 1 December 2020, 12:42 PM
 

เรียน อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาทุกท่าน   

     ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [LMS] จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 
Picture of Admin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
by Admin User - Tuesday, 30 June 2020, 3:32 PM
 

เรียน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน   

     ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [LMS] จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


 
Picture of Admin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2562
by Admin User - Tuesday, 14 April 2020, 10:24 PM
 

เรียน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน   

     ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [LMS] จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป