ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
แจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [LMS]
โดย Admin User - Wednesday, 12 May 2021, 1:30PM
 


 
รูปภาพของAdmin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โดย Admin User - Tuesday, 30 June 2020, 3:32PM
 

เรียน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน   

     ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [LMS] จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


 
รูปภาพของAdmin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2562
โดย Admin User - Tuesday, 14 April 2020, 10:24PM
 

เรียน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน   

     ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [LMS] จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป