แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชาสอน ภาคฤดูร้อน 2562 (3/2562) ค่ะ

 
Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคฤดูร้อน 2562 (3/2562) ค่ะ
by อารีรัตน์ ชูพันธ์ - Monday, 20 April 2020, 10:24 AM
 
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคฤดูร้อน 2562 (3/2562)  ค่ะ

09-331-409 Project in Business Information  
อาจารย์อารีรัตน์  ชูพันธ์   สาขาบริหารธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

                         ขอบคุณค่ะ