แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้ LMS ได้

 
Picture of สมพร มณีโชติ
นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้ LMS ได้
by สมพร มณีโชติ - Saturday, 25 April 2020, 2:23 PM
 

นศ ชื่อ นางสาว รูฮันนี หมัดอาหลี รหัสนักศึกษา 160205102034-7 แจ้งว่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้ LMS ของรายวิชา 01312015 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ นศ หน่อยนะค่ะ 

ขอบคุณค่ะ