แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ปัญหาเข้าใช้lms

 
Picture of เขมจิรา พราหมเอียด
ปัญหาเข้าใช้lms
by เขมจิรา พราหมเอียด - Wednesday, 29 April 2020, 9:18 PM
 

อ.ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนให้แล้ว

แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้ lms ได้

ระบบแจ้งเตือนว่า ไม่พบรายวิชาของเทอมนี้ (3/62)

Picture of Admin User
Re: ปัญหาเข้าใช้lms
by Admin User - Thursday, 30 April 2020, 4:04 PM
 

รบกวนนักศึกษาแจ้งรายละเอียดของวิชาเรียนด้วยนะครับ เช่น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน