แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ปัญหาเข้าใช้lms

 
Picture of Admin User
Re: ปัญหาเข้าใช้lms
by Admin User - Thursday, 30 April 2020, 4:04 PM
 

รบกวนนักศึกษาแจ้งรายละเอียดของวิชาเรียนด้วยนะครับ เช่น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน