แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ

 
Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ
by อารีรัตน์ ชูพันธ์ - Wednesday, 8 July 2020, 9:29 AM
 

ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2563  ค่ะ

(ในระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์มีรายวิชาเรียบร้อยแล้ว)

09-331-409 ชื่อวิชา  โครงงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

09-333-304  ชื่อวิชา ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล

อาจารย์อารีรัตน์  ชูพันธ์   สาขาบริหารธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

                         ขอบคุณค่ะ


Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ
by Admin User - Wednesday, 8 July 2020, 11:26 AM
 

เรียน อ.อารีรัตน์ ชูพันธ์  

 ขณะนี้ข้อมูลรายวิชาของอาจารย์ประจำภาคเรียน 1/2563 ยังไม่ดำเนินการเพิ่มในระบบตารางสอน หากอาจารย์มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่องานทะเบียนประจำวิทยาลัยฯ ครับ