แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ

 
Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ
by Admin User - Wednesday, 8 July 2020, 11:26 AM
 

เรียน อ.อารีรัตน์ ชูพันธ์  

 ขณะนี้ข้อมูลรายวิชาของอาจารย์ประจำภาคเรียน 1/2563 ยังไม่ดำเนินการเพิ่มในระบบตารางสอน หากอาจารย์มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่องานทะเบียนประจำวิทยาลัยฯ ครับ