แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชาเรียนภาคเรียน1/2563ครับ

 
Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชาเรียนภาคเรียน1/2563ครับ
by Admin User - Monday, 20 July 2020, 1:33 PM
 
   รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะแสดงได้ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนะครับ หากยืนยันแล้วในวันนี้ ต้องรอพรุ่งนี้ระบบถึงจะแสดงรายวิชา หากต้องการเข้าเรียนเลยตอนนี้ให้ใช้วิธีค้นหา โดยใส่ชื่อ หรือรหัสรายวิชา และเลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียน ทั้งนี้ต้องเลือกให้รายวิชาให้ตรงกับอาจารย์ประจำวิชา