แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชา 1/2563 นอกแผนการเรียน

 
Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์
ไม่พบรายวิชา 1/2563 นอกแผนการเรียน
by อารีรัตน์ ชูพันธ์ - Wednesday, 29 July 2020, 10:13 AM
 

ไม่พบรายวิชานอกแผนการเรียน 1/2563 แต่มีในระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์   จำนวน 2 รายวิชา คือ

05411413โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

05412423ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล
  รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

..........................................

อ.อารีรัตน์  ชูพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชา 1/2563 นอกแผนการเรียน
by Admin User - Thursday, 30 July 2020, 1:40 PM
 

ได้เพิ่มรายวิชาให้แล้วนะครับในระบบ