แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชานอกแผน เทอม 1/2563

 
Picture of นิตยา ทัดเทียม
ไม่พบรายวิชานอกแผน เทอม 1/2563
by นิตยา ทัดเทียม - Thursday, 30 July 2020, 11:03 AM
 

ไม่พบรายวิชานอกแผน เทอม 1/2563

Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชานอกแผน เทอม 1/2563
by Admin User - Thursday, 30 July 2020, 1:44 PM
 

ได้เพิ่มรายวิชาให้กับอาจารย์แล้วนะครับ