แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ขอยกเลิกรายวิชา 1/63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน

 
Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์
ขอยกเลิกรายวิชา 1/63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
by กรกนก โภคสวัสดิ์ - Friday, 31 July 2020, 2:12 PM
 

ขออนุญาตลบรายวิชา ในภาค 1/63 จำนวน 2 วิชา(1) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนและปิดรายวิชาไป และ2) โครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของรายวิชา ขอบคุณค่ะ

(ผศ.กรกนก  โภคสวัสดิ์)

Picture of Admin User
Re: ขอยกเลิกรายวิชา 1/63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
by Admin User - Tuesday, 4 August 2020, 7:53 AM
 
ดำเนินการปิดรายวิชาเรียบร้อยครับ