แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ขอยกเลิกรายวิชา 1/63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน

 
Picture of Admin User
Re: ขอยกเลิกรายวิชา 1/63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
by Admin User - Tuesday, 4 August 2020, 7:53 AM
 
ดำเนินการปิดรายวิชาเรียบร้อยครับ