แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่มีรายชื่อนักศึกษา

 
Picture of จรีพร เชื้อเจ็ดตน
ไม่มีรายชื่อนักศึกษา
by จรีพร เชื้อเจ็ดตน - Thursday, 20 August 2020, 9:00 AM
 

รายวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น

1. ไม่มีรายชื่อนักศึกษา

2. เพิ่มชื่ออ.สอนร่วมแล้วไม่ปรากฏในรายการ

ผศ..จรีพร 0901616599