แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชา 1/2563

 
Picture of รุ่งทิพย์ รัตนพล
ไม่พบรายวิชา 1/2563
by รุ่งทิพย์ รัตนพล - Tuesday, 1 September 2020, 10:06 AM
 

ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอน 1/2563 ของอาจารย์รุ่งทิพย์ รัตนพล คณะศิลปศาสตร์ค่ะ

รายวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

01113306  ชีวเคมีทางโภชนาการ
01114203  ความปลอดภัยในอาหารและการสุขาภิบาล

01121406  สัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์


ขอบคุณค่ะ

Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชา 1/2563
by Admin User - Wednesday, 2 September 2020, 1:48 PM
 
ได้เพิ่มรายวิชาให้แล้วนะครับ