แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

การเปิดใช้งานระบบ

 
Picture of ธิดาภัทร อนุชาญ
การเปิดใช้งานระบบ
by ธิดาภัทร อนุชาญ - Thursday, 2 August 2018, 10:04 AM
 

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง รายวิชา 05-411-309  ชื่อวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปีการศึกษา 1/2561 อาจารย์ผู้สอน: ธิดาภัทร อนุชาญ ได้ดำเนินการเปิดใช้งานระบบครั้งแรกแล้ว ที่มีการให้ใส่ password แต่ในระบบของนักศึกษา ยังขึ้นว่า ยังไม่เปิดใช้งาน รบกวนผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะคะ