แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

การกลับไปสู่โหมดการแก้ไขสำหรับอาจารย์

 
Picture of ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
การกลับไปสู่โหมดการแก้ไขสำหรับอาจารย์
 

เรียน ผู้ดูแลระบบ lms

         เนื่องด้วย ได้ทดลองฝึกใช้ระบบ lms ใหม่ กับวิชาคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้ฝึกสมัครในโหมดนักศึกษา โดยได้คีย์รหัส (อาจจะจำไม่ได้) แล้วก็ไม่สามารถกลับเข้าไปโหมดอาจารย์เพื่อแก้ไข ดังนั้นขอให้ช่วยดำเนินการ หรือ แนะนำ ให้สามารถเข้าไปสู่โหมดของอาจารย์เพื่อแก้ไขรายละเอียดด้วย

          ขอขอบคุณครับ

           ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์

Picture of Admin User
ตอบ: การกลับไปสู่โหมดการแก้ไขสำหรับอาจารย์
by Admin User - Tuesday, 11 October 2016, 8:53 AM
 
ได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วนะครับ