แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน

 
Picture of จันทร์จิรา เจริญสุข
ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน
by จันทร์จิรา เจริญสุข - Tuesday, 3 November 2020, 9:12 PM
 

ไม่มีรายวิชาศาสตร์พระราชา ผศ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ 00018001

Picture of Admin User
Re: ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน
by Admin User - Thursday, 5 November 2020, 3:00 PM
 

รายวิชาได้เปิดใช้งานให้แล้วครับในระบบ