แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

กดออกจากกลุ่มรายวิชา

 
Picture of ชนิษฐา ใสชื่น
กดออกจากกลุ่มรายวิชา
by ชนิษฐา ใสชื่น - Thursday, 6 September 2018, 2:16 PM
 

กดออกจากกลุ่มรายวิชา แล้วเพิ่มรายวิชาใหม่แล้ว แต่กดส่งงานที่อาจารย์สั่งไม่ได้คะ