แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

กดออกจากกลุ่มรายวิชา

 
Picture of ชนิษฐา ใสชื่น
กดออกจากกลุ่มรายวิชา
by ชนิษฐา ใสชื่น - Thursday, 6 September 2018, 2:16 PM
 

กดออกจากกลุ่มรายวิชา แล้วเพิ่มรายวิชาใหม่แล้ว แต่กดส่งงานที่อาจารย์สั่งไม่ได้คะ 

Picture of Admin User
Re: กดออกจากกลุ่มรายวิชา
by Admin User - Tuesday, 11 September 2018, 2:09 PM
 

ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชานะครับ แล้วดูว่าการระยะเวลาในการส่งการบ้าน และรายละเอียดในการส่งนั้นกำหนดไว้อย่างไร

Picture of ชนิษฐา ใสชื่น
ตอบ: Re: กดออกจากกลุ่มรายวิชา
by ชนิษฐา ใสชื่น - Wednesday, 12 September 2018, 12:23 PM
 

ตอนนี้มันขึ้นว่า ยังไม่สามารถสมัครเป็นนักเรียนรายวิชานี้ได้ ต้องทำอย่างไรคะ

Picture of Admin User
Re: ตอบ: Re: กดออกจากกลุ่มรายวิชา
by Admin User - Wednesday, 12 September 2018, 2:04 PM
 
ขอทราบชื่อรายวิชาครับ
Picture of ชนิษฐา ใสชื่น
ตอบ: Re: ตอบ: Re: กดออกจากกลุ่มรายวิชา
by ชนิษฐา ใสชื่น - Thursday, 13 September 2018, 7:36 AM
 

010220011 พลเมืองกับจิตสำนึกต่อสังคม ค่ะ

Picture of อานนท์ หลงหัน
ตอบ: Re: ตอบ: Re: กดออกจากกลุ่มรายวิชา
by อานนท์ หลงหัน - Thursday, 13 September 2018, 9:04 AM
 

รายวิชาที่แจ้งมายังไม่เปิดให้สมัครสมาชิก หรือเปิดไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ประจำวิชาได้ปิดไม่ให้สมัครสมาชิก ดังนั้นให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจำวิชาด้วยตัวเองนะครับ