แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

กดออกจากกลุ่มรายวิชา

 
Picture of อานนท์ หลงหัน
ตอบ: Re: ตอบ: Re: กดออกจากกลุ่มรายวิชา
by อานนท์ หลงหัน - Thursday, 13 September 2018, 9:04 AM
 

รายวิชาที่แจ้งมายังไม่เปิดให้สมัครสมาชิก หรือเปิดไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ประจำวิชาได้ปิดไม่ให้สมัครสมาชิก ดังนั้นให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจำวิชาด้วยตัวเองนะครับ