แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ตรวจงาน นศ.ในระบบ LMS ไม่ได้ค่ะ

 
Picture of รัตนา พัฒโน
ตรวจงาน นศ.ในระบบ LMS ไม่ได้ค่ะ
by รัตนา พัฒโน - Thursday, 6 September 2018, 2:40 PM
 

ตอนนี้ เข้าตรวจงาน ไม่ปรากฏรายชื่่อนักศึกษาเพื่อตรวจไฟล์งานค่ะ