แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่มีรายวิชา 03-111-308 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตพืช

 
Picture of ทิพาวรรณ ทองเจือ
ไม่มีรายวิชา 03-111-308 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตพืช
by ทิพาวรรณ ทองเจือ - Tuesday, 22 December 2020, 12:10 PM
 

ในภาคเรียน ที่ 2 /2563 ได้เปิดสอนรายวิชา  03-111-308 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตพืช  แต่ไม่พบรายวิชาดังกล่าวในระบบ  รบกวนช่วยเปิดให้ในระบบด้วยค่ะ

Picture of Admin User
Re: ไม่มีรายวิชา 03-111-308 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตพืช
by Admin User - Tuesday, 2 March 2021, 10:28 AM
 
รบกวนอาจารย์ติดต่องานทะเบียนเพื่อเพิ่มรายวิชาดังกล่าวในระบบตารางสอนครับ หลังจากนั้นระบบ lms จะดึงข้อมูลรายวิชาให้อัตโนมัติหลังจากที่เพิ่มในตารางสอนแล้วในวันถัดไปครับ