แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่มีรายวิชา 03-111-308 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตพืช

 
Picture of Admin User
Re: ไม่มีรายวิชา 03-111-308 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตพืช
by Admin User - Tuesday, 2 March 2021, 10:28 AM
 
รบกวนอาจารย์ติดต่องานทะเบียนเพื่อเพิ่มรายวิชาดังกล่าวในระบบตารางสอนครับ หลังจากนั้นระบบ lms จะดึงข้อมูลรายวิชาให้อัตโนมัติหลังจากที่เพิ่มในตารางสอนแล้วในวันถัดไปครับ