แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ระบบ LMS ไม่เสถียร

 
Picture of ธีรภัทร ฤทธิกุล
ระบบ LMS ไม่เสถียร
by ธีรภัทร ฤทธิกุล - Monday, 12 April 2021, 9:08 PM
 

ระบบ LMS ไม่เสถียรทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบได้ครบตามเวลาที่กำหนด -.-