แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

เพิ่มรายวิชาไม่ได้

 
Picture of Admin User
Re: เพิ่มรายวิชาไม่ได้
by Admin User - Friday, 16 November 2018, 9:49 AM
 

    ในขั้นตอนการนำเข้ารายวิชา อาจารย์จะต้องสร้างรายวิชาขึ้นมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นให้เลือกเมนู "การจัดการระบบ" ของรายวิชา ที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมา แล้วเลือกเมนู "นำเข้า" ครับผม