แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

เพิ่มรายวิชาไม่ได้

 
Picture of สุวิสา ไชยสุวรรณ
เพิ่มรายวิชาไม่ได้
by สุวิสา ไชยสุวรรณ - Wednesday, 21 November 2018, 10:30 AM
 

เพิ่มรายวิชาไม่ได้กรณีสอนร่วมกับอาจารย์ปุณยทรรศน์ คงแก้ว ในรายวิชา ภาษีอากรธุรกิจ (11-311-102) ดังภาพค่ะ

ภาพปัญหาของระบบ

Picture of Admin User
ตอบ: เพิ่มรายวิชาไม่ได้
by Admin User - Wednesday, 21 November 2018, 10:37 AM
 

ได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิสำหรับสร้างรายวิชาให้แล้วนะครับ ขอบคุณครับ