แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

เปิดรายวิชา 1/2564 ของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

 
Picture of จตุพร ฮกทา
เปิดรายวิชา 1/2564 ของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
by จตุพร ฮกทา - Wednesday, 2 June 2021, 10:38 AM
 

ขอเปิดรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ รหัส 08221310 ภาคเรียนที่ 1 /2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายวิชานี้เป็นของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

และถ้าจะกรุณาเพิ่มเติมรบกวนเปิดรายวิชาทั้งหมดของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ เทอม 1/2564