แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

แจ้งปัญหาหน้าจอส่งงาน/ตรวจงาน

 
Picture of สฤษดิ์ ปานจันทร์
แจ้งปัญหาหน้าจอส่งงาน/ตรวจงาน
by สฤษดิ์ ปานจันทร์ - Sunday, 20 June 2021, 2:10 PM
 

เนื่องจากตารางแสดงรายละเอียดแคบเกินไปไม่เต็มจอต้องเลื่อนสกรอล์บาร์ไปล่างสุดของหน้าจอ เพื่อเลื่อน ดูรายละเอียดการส่งงาน เลื่อน ซ้าย/ขวา