แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

รบกวนเชคสถานะการเปิดรายวิชา 15214307 วิดีโอและออดิโอเพื่องานมัลติมีเดีย

 
Picture of พาสนา เอกอุดมพงษ์
รบกวนเชคสถานะการเปิดรายวิชา 15214307 วิดีโอและออดิโอเพื่องานมัลติมีเดีย
by พาสนา เอกอุดมพงษ์ - Thursday, 22 July 2021, 8:16 AM
 

รบกวนเชคสถานะการเปิดรายวิชา 15214307 วิดีโอและออดิโอเพื่องานมัลติมีเดีย เนื่องจากมี นศ แจ้งว่าไม่สามารถเข้าเรียน รายวิชานี้บน LMS ได้

และจากการตรวจสอบจากผู้สอน ปัจจุบันก็ไม่สามารถเข้าได้เช่นกัน