แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้

 
Picture of นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้
 

เมื่อเข้าสู่ระบบพบว่า ไม่มีรายวิชาที่สอนตั้งแต่เริ่มทำงานและไม่สามารถเพิ่มรายวิชาในฐานะผู้ร่วมสอนได้

Picture of นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
ตอบ: ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้
 

จากที่แจ้งไปยังไม่ได้รับการแก้ไขคะ วันนี้ก็ยังใช้ระบบ LMS ไม่ได้คะ รบกวนแก้ไขด้วยคะ ขอบคุณคะ

Picture of Admin User
ตอบ: ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้
by Admin User - Thursday, 2 May 2019, 9:56 AM
 

อาจารย์สามารถเพิ่มรายวิชาได้เลยครับ