แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้

 
Picture of Admin User
ตอบ: ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้
by Admin User - Thursday, 2 May 2019, 9:56 AM
 

อาจารย์สามารถเพิ่มรายวิชาได้เลยครับ