แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

นศ.เข้าใช้งานไม่ได้

 
Picture of วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
นศ.เข้าใช้งานไม่ได้
by วลัยรัชช์ นุ่นสงค์ - Thursday, 19 August 2021, 10:57 AM
 

รายวิชา 02415028 การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ผศ.ดร.วลัยรัชช์) ฝั่งอาจารย์เปิดรายวิชาแล้ว แต่ฝั่ง นศ.แจ้งว่ายังไม่เห็นรายวิชา

ภาพฝั่งอาจารย์