แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ต้องการลบรหัสผ่านของรายวิชาที่ตั้งไว้แล้ว

 
Picture of Admin User
Re: ต้องการลบรหัสผ่านของรายวิชาที่ตั้งไว้แล้ว
by Admin User - Monday, 14 January 2019, 9:34 AM
 

    สำหรับการลบหรือแก้ไขรหัสผ่านของรายวิชาให้อาจารย์ประจำวิชาเข้าไปยังรายวิชาที่ต้องการแก้ไขหรือลบรหัสผ่าน  จากนั้นทำตามขั้นตอนดังรูปด้านล่างครับ