แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ส่งการสอบมีปัญหา

 
Picture of กิตติพงษ์ สนิทปู่
ส่งการสอบมีปัญหา
by กิตติพงษ์ สนิทปู่ - Thursday, 16 September 2021, 11:25 AM
 

ต้องการส่งไฟล์การสอบpre-teast speexx บุคลากรสายสนับสนุน A1 ของม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง แต่หาหน้าที่ให้อัพโหลดไฟล์ไม่เจอคับ