แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

นักศึกษาเข้าในระบบ LMS ไม่ได้คะ

 
Picture of มริสา ไกรนรา
นักศึกษาเข้าในระบบ LMS ไม่ได้คะ
by มริสา ไกรนรา - Wednesday, 17 November 2021, 6:40 PM
 

เรียน สอบถาม เรื่อง นักศึกษาเข้าในระบบ LMS ไม่ได้คะ

      ผศ.มริสา  ไกรนรา สาขาศึกษาทั่วไป จากขนอมนะคะ  มี นศ. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ช้ันปีที่ 1  

564409130019    นางสาววิมลมาศ   ยืนวานิช
ไม่สามารถเข้าระบบ LMS ได้  ในรายวิชาฟิสิกส์ 1  (02231003 )   และวิชาเคมีพื้นฐาน (02221001) ซึ่งนักศึกษามีปัญหาต้ังแต่ต้นภาคเรียนแล้วคะ  เข้าระบบไม่ได้เลย  มีปัญหาเฉพาะ 2 รายวิชานี้ นะคะ  

      รบกวนตรวจสอบและดำเนินการเร่งด่วน  ให้ด้วยนะคะ  

                            ขอบคุณมากคะ  ผศ.มริสา  086-9437869

Picture of Admin User
Re: นักศึกษาเข้าในระบบ LMS ไม่ได้คะ
by Admin User - Friday, 19 November 2021, 11:51 AM
 
ได้ลงทะเบียนแทนให้กับนักศึกษาทั้งสองรายวิชาแล้วครับ