แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

นักศึกษาเข้าในระบบ LMS ไม่ได้คะ

 
Picture of Admin User
Re: นักศึกษาเข้าในระบบ LMS ไม่ได้คะ
by Admin User - Friday, 19 November 2021, 11:51 AM
 
ได้ลงทะเบียนแทนให้กับนักศึกษาทั้งสองรายวิชาแล้วครับ