แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

สอบถามการใช้งานค่ะ

 
Picture of Admin User
Re: สอบถามการใช้งานค่ะ
by Admin User - Saturday, 20 April 2019, 3:39 PM
 จากรูปอาจารย์สามารถสร้างรายวิชาใหม่ได้จากบล็อค "รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน" ได้เลยครับ