แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

สอบถามค่ะ

 
Picture of Admin User
Re: สอบถามค่ะ
by Admin User - Monday, 22 April 2019, 2:44 PM
 

1. สามารถเพิ่มได้ครับ แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่ออาจารย์ประจำวิชาข้างหลังอขงชื่อวิชา

2. ไม่สามารถแยกการจัดการตามหัวข้อที่ต้องการได้ครับ