แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ลบวิชาที่ไม่ได้สอบ

 
Picture of พิเชฐ สุวรรณโณ
ลบวิชาที่ไม่ได้สอบ
by พิเชฐ สุวรรณโณ - Tuesday, 24 January 2017, 11:07 AM
 

ช่วยลบวิชาที่ไม่ได้สอบ

         เนื่่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนที่หลังทำให้รายวิชาที่ไม่ได้สอนเข้ามา จึงขอให้ช่วยลบให้ด้วยดังต่อไปนี้

  1.  13131101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 2/2559 (อ.พิเชฐ สุวรรณโณ )
  2.  13132102 ระบบปฏิบัติการ 2/2559 (อ.พิเชฐ สุวรรณโณ )

และวิชา 111 ทดสอบสร้างรายวิชา


                                                                          อ.พิเชฐ สุวรรณโณ

                                                                          IP-Phone 4303

                                                                          

Picture of Admin User
Re: ลบวิชาที่ไม่ได้สอบ
by Admin User - Wednesday, 1 February 2017, 9:26 AM
 

ได้ดำเนินการลบรายวิชาตามที่แจ้งมาเรียบร้อยครับ