แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ลบวิชาที่ไม่ได้สอบ

 
Picture of Admin User
Re: ลบวิชาที่ไม่ได้สอบ
by Admin User - Wednesday, 1 February 2017, 9:26 AM
 

ได้ดำเนินการลบรายวิชาตามที่แจ้งมาเรียบร้อยครับ