แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ขอถอนรายวิชาออก

 
Picture of วชิรวิทย์ โปทอง
ขอถอนรายวิชาออก
by วชิรวิทย์ โปทอง - Tuesday, 2 July 2019, 11:16 AM
 

เนื่องจากได้ลงทะเบียนผิดจึงขอถอนวิชา01002101 ฟิสิกส์1 อ.พลชัย ขาวนวล ออกคับ

Picture of Admin User
Re: ขอถอนรายวิชาออก
by Admin User - Tuesday, 2 July 2019, 1:37 PM
 
นักศึกษาสามารถออกจากรายวิชาที่นักศึกษาต้องการตามขั้นตอนดังนี้นะครับ

1. เข้าไปที่รายวิชาที่ต้องการออกจากการเป็นสมาชิกหรือถอน

2. ทำขั้นตอนตามรูป