แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ขอถอนรายวิชาออก

 
Picture of Admin User
Re: ขอถอนรายวิชาออก
by Admin User - Tuesday, 2 July 2019, 1:37 PM
 
นักศึกษาสามารถออกจากรายวิชาที่นักศึกษาต้องการตามขั้นตอนดังนี้นะครับ

1. เข้าไปที่รายวิชาที่ต้องการออกจากการเป็นสมาชิกหรือถอน

2. ทำขั้นตอนตามรูป