แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในวิชาสัมมนาทางพืชศาสตร์1ไม่ได้

 
Picture of Admin User
ตอบ: นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในวิชาสัมมนาทางพืชศาสตร์1ไม่ได้
by Admin User - Wednesday, 3 July 2019, 1:41 PM
 
แนะนำให้อาจารย์เจ้าของรายวิชาทำตามขั้นตอนดังรูปครับ

1. เข้าไปที่รายวิชาที่ต้องการ เพิ่มเปิดการใช้งานการลงทะเบียนเข้าเรียน

2. ไปที่เมนู สมาชิก-> Enrolment methods

3. เลือกเปิดใช้งานในส่วนของ Self enrolment ดังรูปครับ4. แจ้งนักศึกษาเข้ารายวิชาอีกครั้งครับ