แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่เห็นแถบให้เลือกแก้ไขรายวิชา

 
Picture of Admin User
Re: ไม่เห็นแถบให้เลือกแก้ไขรายวิชา
by Admin User - Wednesday, 10 July 2019, 8:55 AM
 
อาจารย์สามารถแก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาได้แล้วนะครับ